TeleSwed Telefonväxlarslideshow

Förenkla kommunikationen med kunder och medarbetare! För företag med ett eller flera kontor eller aktivitetsområden innebär TeleSwed växellösning ett flexibelt och högkvalitativt sätt att binda samman företagets verksamheter, förbättra kundhanteringen samt intern kommunikation.

En anknytning med valfria terminaler på valfri plats ökar tillgängligheten. Du kan hantera din anknytning från Systemtelefon, mobiltelefon, DECT, PC-klient WIFI telefon. Tillgänglighet till optimal kostnad på kontoret, mobilen, resan, hemmakontoret. Med mobil extension får du samma funktioner som med en fast telefon. Du hanterar inkommande samtal på anknytning eller svarsgrupper växlar, hanterar funktioner i växeln och utgående samtal oberoende av mobiloperatör och mobilabonnemang. Via webbapplikationen i din Smartphone kan du ställa in dina funktioner, hänvisningar och hålla reda på dina kollegor. Med tillägget telefonist kan du också från din mobiltelefon hantera gemensam kontaktbok och hänvisningssystem via mobil webb. Med mobilklient får du automatisk call through och kortnummer i mobilen.

arrowBillig drift och administration

arrowBinder ihop flera kontor till en växel

arrowFörenklar och effektiviserar ert företags telefon

Namn

E-post

Företag

Telefon

Meddelande