Telefonmöte

Med TeleSwed konferensrum kan du enkelt sammankalla till ett telefonmöte. Ni tilldelas ett telefonnummer som era deltagare ringer upp och loggar in med en gemensam pinkod. Konferenstjänsten består av ett vanligt telefonnummer och kan nås av alla. Tjänsten har ingen löpande minutavgift utan endast en låg fast månadsavgift.

Telekonferens som tjänst eller integrerat i växel.

Med integrerad konferensmodul i växeln kan samtliga anslutna få en eller flera konferensrum till låg kostnad. För enskilda konferensrum är standard max 5 eller 10 deltagare. För fler än 10 deltagare levererar vi det på beställning.

Priser

Storlek Månadsavgift Startavgift
Konferensrum 1-5 deltagare 595 kr 995 kr
Konferensrum 1-10 deltagare 895 995
Konferensmodul i växel 399 995