Welcome svarar när Ni inte kan

TeleSwed arbetar tillsammans med Welcome som säkerställer så att alla inkommande samtal och förfrågningar verkligen hanteras på ett seriöst och bra sätt. Welcome finns alltid i bakgrunden, så att Ni lugnt kan hantera dagens alla utmaningar!

Welcome Telefonpassning